BLIZA - Kwartalnik Artystyczny nr 3 (27) 2016

OD REDAKCJI

NAGRODY LITERACKIE

NAGRODA LITERACKA GDYNIA. KALENDARIUM
Monika Samsel-Chojnacka, NIE TYLKO NOBEL. SZWEDZKIE NAGRODY LITERACKIE
Przemysław Czapliński, NAGRODA ZA CZYTANIE
Przemysław Gulda, JAKOBE MANSZTAJN – POETY ŻYWOT PODWÓJNY
Anna Spólna, DRUGI MALARZ. O nagrodzie i poezji Michała Sobola
Anna Janko, O KARACH LITERACKICH
Piotr Śliwiński, SŁÓWKO O NAGRODZIE
Andrzej Franaszek, WEHIKUŁ
Krzysztof Czyżewski, O NAGRODZIE LITERACKIEJ UWAG KILKA
Paweł Próchniak, NAGRODY LITERACKIE ALBO TURNIEJ GARBUSÓW
Włodzimierz Kowalewski, NAGRODY LITERACKIE – REFLEKSJA
Piotr Sobierski, TRUDNY R@PORT
Krzysztof Ćwikliński, JEDEN DALEKO IDĄCY WNIOSEK
Filip Szałasek, CO TO JEST ULICA? O Yahii Hassanie i nagrodzie literackiej
Małgorzata Major, MIEĆ CZY BYĆ? Powinności polskiego pisarza
Artur Jabłoński, W IMIĘ DRZEŻDŻONA

ROZMOWY I DYSKUSJE

O NAGRODZIE LITERACKIEJ GDYNIA – I NIE TYLKO. Z prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem rozmawia Paweł Huelle
WYJŚĆ POZA OBRAZ. Z malarzem Arkadiuszem Sylwestrowiczem rozmawia Adam Kamiński
CHAOSMOS. Z Aleksandrem Nawareckim, członkiem Kapituły Nagrody Literackiej Gdynia, rozmawia Przemysław Rydzewski
PO MOJEJ GDYNI. Z Julianem Skelnikiem spaceruje Adam Kamiński

POEZJA

Justyna Bargielska, KATULLKA i inne wiersze
Jakobe Mansztajn, STUDIUM PRZYPADKU i inne wiersze
Andrzej Sosnowski, TRAWERS [fragment]
Piotr Janicki, POTĘGA WIEDZY i inne wiersze
Tomasz Różycki, RYSY i inne wiersze

ESEJ / PRZEKŁADY

Jurij Łotman, LITERATURA MASOWA JAKO PROBLEM HISTORYCZNO-KULTUROWY. Z rosyjskiego przełożył Bogusław Żyłko

ESEJ

Małgorzata Czermińska, SOCMODERNIZM, BLOKOWISKO I MAFIA DEWELOPERSKA. O przestrzeni miejskiej w młodej prozie
Andrzej Kasperek, AMBASADOROWIE WEDŁUG HANSA HOLBEINA I JACKA KACZMARSKIEGO
Piotr Seweryn Rosół, LITERATURA (NIE) DLA IDIOTÓW

PROZA

Tadeusz Dąbrowski, BEZBRONNA KRESKA [fragment]

ZAPISKI

Adam Wiedemann, UCHO W ROSOLE (27) KEMPFF, LU I LIU
Marcin Cielecki, OSTATNIA ROLA PROSPERO. Przy okazji Światowego Roku Williama Szekspira
Marek Wittbrot, SZKICE (XVIII)
Kazimierz Nowosielski, STANISŁAW BIAŁOGŁOWICZ I JEGO „OBRAZY PISANE”
Bogusław Żyłko, KRÓTKIE WPROWADZENIE DO PRZEKŁADU TEKSTU JURIJA ŁOTMANA
Marek Gajdziński, SZEKSPIR, DEMOKRATYCZNY OPORTUNIZM I REFORMA WYBORCZEJ ORDYNACJI
Aleksander Świeszewski, WYWIADOMANIA
Paweł Baranowski, XIV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD „POŁOWY POETYCKIE” – GDYNIA 2015
Zbigniew Walczak, MALT 2016. Młoda Ambitna Literatura Trójmiasta po raz szósty
Wojciech Boros, SZÓSTY „PIÓRNIK” NA SZÓSTKĘ!

RECENZJE

Jerzy Jarzębski, SPOTKANIE PRZY RUE HELDER I DALSZE ETAPY UWODZENIA. O książce Genet Gombrowicza. Historia miłosna Piotra Seweryna Rosoła
Maciej Dajnowski, PRZEWODNIK PO LITERACKIM POMORZU

OSTATNIA STRONA

Piotr Millati, DLACZEGO DZIŚ JUŻ NIE CZYTA SIĘ OPOWIADAŃ
 

BLIZA Nr 3 (27) 2016

NAGRODY LITERACKIE

Drodzy Czytelnicy!

Na wątek przewodni dwudziestego siódmego numeru „Blizy” wybraliśmy nagrody literackie. Nieprzypadkowo postanowiliśmy właśnie teraz przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu.
Minęło już ponad dziesięć lat od powołania do życia Nagrody Literackiej Gdynia – wyróżnienia przyznawanego przez miasto będące matecznikiem „Blizy”. Warto więc tytułem podsumowania przypomnieć, jaka była jej geneza, kim byli jej laureaci oraz jaka jest specyfika i rola w kształtowaniu życia literackiego tej obecnie jednej z najważniejszych nagród w Polsce.
Ale nagrody literackie również same w sobie mogą być niezmiernie interesującym tematem.
W przekonywujący sposób potwierdzają to teksty i wypowiedzi naszych autorów, wśród których znajdziecie Państwo tych, którzy bywali zarówno ich laureatami, jak i też sami pełnili funkcję jurorów.
Szczerze rekomendujemy lekturę!

Redakcja „Blizy”

Więcej...