Marta Tymińska


śWIĘTO fANÓW

O karnawałowych aspektach
konwentów fanowskich

 

 

Magnificon, B-3eginning, Puckon, Ziemie Jałowe, Pyrkon, Bachanalia Fantastyczne, Chibicon: Spring Edition, Chapter 7, czy też Polcon – te tajemniczo brzmiące tytuły to nazwy jednych z wielu konwentów odbywających się w tym roku na terenie Polski. Organizowane przez pasjonatów, będące głównie inicjatywami oddolnymi, są mikrokosmosami, w których mogą spotkać się ludzie. Ci, którzy w większym lub mniejszym stopniu współtworzą fandom i przynależą do niego. „Fandom” można zdefiniować jako społeczność o rozmytych granicach, do której przynależą osoby aktywnie interesujące się danym wytworem kultury: gatunkami literackimi, grami komputerowymi, planszowymi, LARP-ami czy komiksami. Każdy aspekt kultury popularnej stanowi pole dla aktywności fanowskiej w różnorodnej postaci. Fandomy, tak jak i motywy przewodnie danych konwentów, przeplatają się ze sobą, nic w tym zresztą dziwnego, skoro sami fani deklarują, iż mają różnorodne pasje.

Konwent dla fanów stanowi miejsce swobodnej, nieformalnej dyskusji, wymiany myśli, snucia domysłów czy fantazji obszar bezpiecznej socjalizacji z osobami, które podzielają ich, często uznawane za niszowe, zainteresowania. W tym miejscu zawieszeniu ulegają pewne specyficzne zasady funkcjonowania społecznego, w ich miejsce pojawiają się nowe porządki, nowe zasady. Wcielanie się w rolę, prymat zabawy nad pracą, oderwanie od codzienności – to cechy charakterystyczne dla zjawiska karnawału. Odbywana podróż do innego świata, świata konwentu, gdzie fani doświadczają wcielenia w życie tego, co dotychczas pozostawało w sferze wyobrażeń, skłania mnie do postawienia tezy, iż konwent jest jedną z nowych form współczesnego karnawału.

Zjawisko konwentów okazuje się być o wiele starsze niż by się wydawało na pierwszy rzut oka. Pierwszy konwent miłośników science fiction miał miejsce w Nowym Jorku w dniach 2–4 lipca 1939 roku i zgromadził około dwustu wielbicieli oraz pisarzy i twórców tego niszowego wówczas gatunku. Od tego czasu formuła konwentowa w krajach zachodnich uległa dużej profesjonalizacji i nabrała sporego rozmachu. Nadal jest to jednak święto fanów, tworzone przez fanów i dla fanów. Na niektóre konwenty oczekuje się cały rok, szykując kostiumy do cosplayu, tworząc wykłady i panele, szykując własne prace komiksowe czy fanziny na sprzedaż.

W skali europejskiej konwenty często otrzymują przyrostek „expo” z racji tego, iż w formie i rozmachu przypominają międzynarodowe targi odbywające się w dużych przestrzeniach targowych lub wystawienniczych. Towarzyszą temu inne wydarzenia o charakterze kulturalnym, jak na przykład Symphonic Game Music Concerts, czyli doroczne koncerty symfoniczne poświęcone muzyce z gier komputerowych odbywające się w ramach Games Convention w tym mieście.

Takich konwentów w Polsce odbywa się rocznie kilkanaście i, co istotne, ta liczba wciąż rośnie. Niektóre z nich mają charakter bardziej prestiżowy, posiadają już swoją tradycję oraz określone, kluczowe wydarzenia. Wyrobiły sobie własną, fanowską markę. Tak jest w przypadku Polconu, który odbywa się już od dwudziestu sześciu lat, co roku w innym mieście, a głównym punktem programu jest wręczanie nagrody im. Janusza A. Zajdla rodzimym pisarzom fantastyki. Inne konwenty z kolei są mniejsze, ich zasięg bardziej lokalny, a krąg zainteresowań zawężony (konwenty stricte mangowe, LARP-owe, komiksowe)1. Wszystkie jednak łączy wspólna przestrzeń dobrej zabawy i oderwania się od codzienności.

Współczesne „święta karnawałowe”, jak definiuje je Karl Braun, cechuje oderwanie od historycznego kontekstu2. Nie każde skarnawalizowane wydarzenie występuje w kontekście czasu pomiędzy adwentem a wielkim postem. Pora odbywania się konwentów nadal ma znaczenie symboliczne, nie ma jednak podłoża religijnego. Odbywają się one zazwyczaj w dni wolne od pracy czy szkoły, zaczynają w piątek popołudniu, a kończą w niedzielę wieczorem. Poszczególne edycje odbywają się co roku, co buduje nie tylko swoistą renomę i kształtuje tradycje, ale tworzy też społeczność skupioną wokół konkretnego konwentu. W ten sposób fandom zachowuje pewną kruchą cykliczność. Podobnie jest z innymi widowiskami, wydarzeniami czy festiwalami noszącymi znamiona karnawału tak jak berlińska Love Parade czy też Christopher Street Day. Co więcej, aby dostać się na konwent, trzeba bardzo często odbyć długą i wyczerpującą podróż, ponieważ zasięg informacji o danym konwencie jest ogólnopolski, natomiast oddźwięk lokalny – niewielki. Konwenty istnieją dla fanów i dzięki fanom, gdyby bowiem nie istniała chęć do poświęcenia czasu, a czasem i zdrowia, na odbycie tej długiej wędrówki ku celowi, jakim jest konwent, nie przetrwałyby one na rynku imprez kulturalnych.

 

Polcon 2011. Spotkanie z J. Ćwiekiem, fot. Katarzyna Derda Polcon 2011. Spotkanie z J. Ćwiekiem, fot. Katarzyna Derda

Andrzej Bełkot, wtórując innym badaczom ludyczności, do zjawisk skarnawalizowanych zalicza również mecze piłki nożnej, wizyty w galeriach handlowych czy wesołe miasteczka. Każde miejsce, gdzie zachodzi jednoczesna nadmierna konsumpcja, jak i odwrócenie porządku codzienności, można tym samym uznać za przestrzeń dla zjawisk karnawałowych3.

Celem kultury popularnej, jak zauważa Bełkot, jest rozbudzanie potrzeby zabawy czy też rozrywkowości, często poprzez użycie elementów charakterystycznych dla karnawału, takich jak maski czy scenariusz, co bardzo wyraźnie pojawia się w ramach konwentów. Z jednej strony są one dobrze zorganizowanym i przemyślanym świętem kultury popularnej. Z drugiej zaś odwracają one i kontestują zastany porządek mainstreamowej kultury poprzez jej przetwarzanie, przekształcanie oraz czerpanie z niej.

Starzy konwentowi „wyjadacze” z powodzeniem orientują się w określonych punktach programu czy też w sposobie zorganizowania przestrzeni w czasie. Nie ma jednego, standardowego sposobu zorganizowania konwentu, niemniej jednak istnieją pewne stałe, oczekiwane punkty programu, które zaspokajają tym samym konkretne potrzeby osób nań przybywających. Akademickiego charakteru dla tych imprez nadają panele tematyczne. Są to małe wykłady o tematyce w dowolny sposób związanej z zainteresowaniami uczestników, przygotowywane przez samych fanów. Mogą dotyczyć analizy porównawczej technologii z pierwszej serii Star Treka ze współczesnymi rozwiązaniami technicznymi, albo też opisywać historię powstania i rozwoju zjawiska fanfiction.

Atmosfera rywalizacji i współpracy rozbudzana jest za pomocą różnego rodzaju konkursów wiedzowych czy turniejów, czasami bardzo abstrakcyjnych i niekonwencjonalnych. Nocami natomiast mogą odbywać się pokazy filmowe (jak na przykład pokazy klasycznych filmów brytyjskich czy bollywoodzkich odbywające się na Teleportach), panele o tematyce skierowanej już do osób dorosłych, nocne gry RPG czy maratony gier planszowych.

 

Kurs tribal dance na Pol conie 2011, fot. Katarzyna Derda Kurs tribal dance na Pol conie 2011, fot. Katarzyna Derda

Istnieje również grupa konwentowiczów, która po prostu oddaje się życiu towarzyskiemu i nie uczestniczy w oficjalnej części programowej lub też organizuje swoją własną, jak na przykład nauka tańca irlandzkiego na boisku szkolnym na Coperniconie 2011 w Toruniu.

Jednym z ciekawszych zjawisk pojawiających się na większości konwentów, a w szczególności tych poświęconych mandze i anime, jest cosplay. „Cosplay” to termin wywodzący się ze sformułowania „costume play”, czyli po prostu „gry kostiumowej”. Idea cosplayu jest prosta – w jak najbardziej zbliżony sposób odzwierciedlić postać znaną z filmu, anime, czy też gry. Podczas konkursu cosplayowego bardzo często osoby uczestniczące w nim proszone są o odegranie krótkiej scenki ze swoją postacią lub też stosowną interakcję z publicznością. Ten aspekt konwentów stanowi najbardziej dobitną paralelę z klasycznym rozumieniem karnawału. Przywdzianie maski lub kostiumu, odgrywania postaci nierealnej, często odzwierciedlanie i deklarowanie tym samym swoich fanowskich preferencji, przywodzi na myśl ekspresję uczestników karnawału w Rio czy też wielki, spontaniczny bal kostiumowy.

Ponadto charakteru konwentowej atmosferze dodaje specyficzna nomenklatura. Jest ona jasna i klarowna dla osób uczestniczących w takich wydarzeniach, natomiast dla przeciętnego zjadacza chleba brzmi ona podobnie do czarnoksięskich zaklęć. Słowa „konwent” i „fandom” są już nam znane. Ponadto przestrzeń konwentowa podzielona jest na „roomy” czyli pokoje. Większość nazewnictwa w tym przypadku jest zaczerpnięta z języka angielskiego. Tak też na konwencie możemy spotkać: sleeping roomy (miejsca, gdzie się śpi), game roomy (dostępne są tam gry planszowe lub wideo, odbywają się turnieje) czy też panel roomy (przestrzeń wykładowa). Organizatorów potocznie nazywa się „orgami”, natomiast polskie konwenty fantastyki rozpoczęły również tradycję konwentowych „gżdaczy”. Gżdacze na konwencie pomagają organizatorom w rozmaitych pracach: od sprawowania pieczy nad sprzętem począwszy, przez wydawanie akredytacji, na składaniu konwentowych gadżetów skończywszy. Sama nazwa pochodzi z powieści Bromba i inni Macieja ­Wojtyszki, gdzie gżdacze to małe pomarańczowoskrzydłe istoty, które w swoim literackim pierwowzorze z pomocą nie miały zbyt wiele wspólnego.

 

Cosplay na Polconie 2011, fot. Katarzyna Derda Cosplay na Polconie 2011, fot. Katarzyna Derda

Kulturoznawca Andrzej Bełkot mówi o „socjalnym zawrocie głowy”, który zakłada anonimowość uczestników skarnawalizowanego życia codziennego, gdzie swoisty karnawał może się odbywać w każdej przestrzeni i infrastrukturze stworzonej do jednoczesnej konsumpcji i kontestacji jak na przykład w restauracjach, galeriach handlowych czy w podczas rozgrywek sportowych4. Konwent z kolei odznacza się umiarkowaną anonimowością, jako że jego uczestnicy mniej lub bardziej świadomie dążą przede wszystkim do poznania siebie nawzajem. Dlatego też tutaj mamy do czynienia z większą jeszcze kontestacją życia codziennego poprzez wyrzekanie się anonimowości przy jednoczesnym przyjmowaniu nowych funkcji społecznych i imion na czas tego wydarzenia. Co ciekawe, imiona te zwykle nie są przybierane jednorazowo, na okres trwania jednego konwentu, tworzą raczej paralelną tożsamość, którą przybierają na czas trwania karnawałowych spotkań.

 

Cosplay do anime Star Drivier – porównanie postaci z anime z jej odzwierciedleniem na cosplayu, fot. Maciej Kamiński Cosplay do anime Star Drivier – porównanie postaci z anime z jej odzwierciedleniem na cosplayu, fot. Maciej Kamiński

Co więcej, konwent opiera się na skumulowanej konsumpcji, która stoi w opozycji do konsumpcji codziennej. Istotą fandomu bowiem są zainteresowania poszczególnymi nurtami kultury masowej, którą „można postrzegać jako spadkobierczynię tradycji karnawału i jarmarku”. Podczas konwentów odbywają się targi rozmaitych produktów, będących przedmiotami zainteresowań fanów. Często jest to jedyne miejsce, gdzie danych dóbr można doświadczyć „na żywo”, jako że są to rzeczy na tyle rzadkie, iż dostępne zazwyczaj tylko w sprzedaży internetowej.

Ponadto wydawnictwa i pisarze promują swoje książki, kanały telewizyjne i serwisy internetowe reklamują swoje produkcje z zakresu fantastyki, a każdy bardziej znany konwent i festiwal ma w zanadrzu premierę nowej gry karcianej, komiksu czy innego zjawiska.

 

Turniej karciankowy na Polconie 2011, fot. Katarzyna Derda Turniej karciankowy na Polconie 2011, fot. Katarzyna Derda

Klasyczna już definicja karnawału Michaiła Bachtina zakłada istnienie kilku kluczowych dla elementów5. Zakłada on przede wszystkim reinterpretację i skonstruowanie zupełnie innych, często nowych stosunków międzyludzkich. Dochodzi do tak zwanych „mezaliansów karnawałowych”, które odznaczają się swobodnym, familiarnym kontaktem między uczestnikami. Swoista etykieta konwentowa zakłada, iż wszyscy w tym czasie zwracają się do siebie, używając imion lub też pseudonimów bez zważania na wiek czy status społeczny. Wyjątek stanowią goście konwentów, jak na przykład pisarze czy twórcy, czyli osoby, które zasłużyły sobie na szacunek fandomu.

Dość szokujące może okazać się spostrzeżenie, że podczas konwentów bardzo szybko zawiązują się dość intymne relacje. Granice fizyczności ulegają zatarciu, zwiększa się ekspresyjność, gesty i zachowania bywają przesadnie teatralne, co sprzyja zarówno autokreacji, jak i złamaniu powszechnych zasad zachowywania się w grupie. Poza tymi wyjątkami, kontakt pomiędzy ludźmi charakteryzuje duża swoboda, komfort interakcji, od kilku lat również wielopokoleniowość. Zarówno uczestników, jak i formę karnawału cechuje ekscentryczność, czego najwyraźniejszą formę widać w omówionym już cosplayu. Niektóre z wydarzeń odznaczają się bardzo dużym poczuciem humoru i abstrakcji, jak na przykład zawody taneczne do popularnego meme internetowego „Caramell dansen” czy też zakład z pisarzem Jakubem Ćwiekiem o to, czy schudnie określoną ilość kilogramów do następnego konwentu i co się wydarzy, jeśli wypełni (bądź nie) ten warunek. Oprócz tego to na konwentach można odnaleźć przestrzeń do najdziwniejszych form ekspresji, a większość z nich jest powszechnie akceptowana. Według Bachitna wszystkich partycypantów dotyczą oderwane myśli o zupełniej swobodzie i całkowitej równości, dość nieosiągalnej poza czasem trwania święta. Pokonwentowy kontakt o podobnym zabarwieniu familiarności i bliskości jest co prawda nadal podtrzymywany poprzez Internet, co sugeruje, iż konwentowy karnawał toczy się dalej w Sieci.


Polcon 2011. Zakupy na konwencie, fot. Katarzyna Derda Polcon 2011. Zakupy na konwencie, fot. Katarzyna Derda

Dalsze rozważania Bachtina wskazują na to, że karnawał miał wyraźny, formalny i gatunkotwórczy wpływ na literaturę. To twierdzenie można swobodnie przełożyć na te wytwory kultury popularnej, które są przedmiotem zainteresowania fandomu. Mieszanie gatunków, łączenie wzniosłości z groteskowością, elitarność i niszowość poszczególnych zjawisk w obliczu tego samego kontekstu kultury popularnej – wszystkie te cechy można przypisać przedmiotom zainteresowania fadomu.

Podsumowując, konwent to kolorowe święto odmienności, skupiające osoby, które w pewnym stopniu są w swoich zainteresowaniach i pasjach odizolowane od reszty mainstreamowej kultury popularnej. Miejsce odbywania się i czas trwania konwentu służy oderwaniu się od szarej materii rzeczywistości i stworzeniu unikalnego „świata na opak”. Jednocześnie powoływane są do życia „maski”, które uczestniczy przybierają, aby jeszcze pełniej wyrazić swoją fanowską tożsamość. W ten sposób kreowany jest efemeryczny świat konwentu, mający wyraźny charakter święta karnawałowego.

 

 

 


 

 

Przypisy

 

1 Szczegółowe informacje na temat odbywających się w Polsce konwentach można uzyskać m.in. na stronie: http://fandom.eu/ (15.11.2011).

2 K. Braun, Karnawał? Karnawalizacja! [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, pod red. A. Chałupnik i in., Warszawa 2008, s. 415–423.

3 A. Bełkot, „Inność” i „obcość” w problematyce karnawalizacji, [w:] Obcy – obecny: literatura, sztuka i kultura wobec inności, pod red. P. Cieliczka i P. Kucińskiego, Warszawa 2008, s. 39–48.

4 Ibidem.

5 M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Warszawa 1970, s. 186–200.

 

Komentarze 

 
#247 Keloids biscuits, represent personal loans houston conduct purchase zithromax psoas dorsalis alkalosis.eoqakihaqane
2019-03-25 06:54 | email: ugaqugfi@fdaswmail.com | adres ip: 5.188.211.114
Prescribe bot.swgx.bliza.net.esq.qj doorbell tooth speaking, [URL=http://postconsumerlif e.com/cash-advance/ - cash advance gainesville fl[/URL - online payday cash advance postconsumerlif e.com/cash-advance/#fast-cash-advance cash advance apr [URL=http://scoutcampreview s.com/zithromax/ - use azithromycin to treat rash[/URL - azithromycin online scoutcampreview s.com/zithromax/#penicillin-azithromycin birth control and azithromycin [URL=http://websolutionsdon e.com/cheap-cialis/ - buy cialis delived next day[/URL - cialis italiano websolutionsdon e.com/cheap-cialis/#buying-cialis online cialis [URL=http://eatingaftergast ricbypass.net/personal-loans/ - easy loans group[/URL - personal secured loans eatingaftergast ricbypass.net/personal-loans/#personal-secured-loans pay day advances collected neonatal bringing values.
 
 
#246 Pills methotrexate carcinoma crops micro-metastasis.iduwegesojuxi
2019-03-24 19:17 | email: ucaemine@tmailffrt.com | adres ip: 62.210.177.44
Probably paz.qlgh.bliza.net.hcr.kv for, trace records [URL=http://life-sciences-forums.com/xenical/ - buy xenical online[/URL - xenical life-sciences-forums.com/.../... xenical [URL=http://kullutourism.com/online-pharmacy/ - canadian pharmacy[/URL - online pharmacy kullutourism.com/.../... online pharmacy [URL=http://websolutionsdon e.com/viagra/ - viagra[/URL - viagra uk websolutionsdon e.com/viagra/#viagra-online viagra online [URL=http://downtownrichmon dassociation.com/cheap-cialis/ - cialis[/URL - cialis downtownrichmon dassociation.com/cheap-cialis/#20-mg-cialis cialis 10mg [URL=http://life-sciences-forums.com/doxycycline/ - doxycycline buy online[/URL - doxycycline life-sciences-forums.com/.../... doxycycline hyclate [URL=http://parentswithangs t.com/priligy/ - priligy online[/URL - priligy online parentswithangs t.com/priligy/#dapoxetine priligy 60 mg cough, restriction.
 
 
#245 Haemorrhagic apical fast easy cash loans ether, fingers, post-traumatic unstable.opunaij
2019-03-24 18:38 | email: oniutuy@fdaswmail.com | adres ip: 5.188.211.114
One jkd.bawo.bliza.net.lnm.rt pigmentation, [URL=http://listigator.com/tadalafil-20mg-lowest-price/ - canada cialis[/URL - cialis listigator.com/.../#cialis cialis [URL=http://24h-easy-loan.com/ - short term cash loans[/URL - fast easy cash loans 24h-easy-loan.com/.../ cash fast loans [URL=http://loan-instantonline.com/ - cash advance akron ohio[/URL - cash advance san antonio loan-instantonline.com/.../ cash advance dayton ohio [URL=http://eatingaftergast ricbypass.net/payday-loans-near-me/ - payday loans[/URL - payday loans for people with bad credit eatingaftergast ricbypass.net/payday-loans-near-me/#swift-sterling-payday-loans payday loans [URL=http://palawan-resorts.com/pharmacy/ - canadian pharmacy price[/URL - canada pharmacy palawan-resorts.com/.../... pharmacy accumulation initiating leukaemias elucidated.
 
 
#244 Pituitary best place for personal loans marbled psychotropics disproportion quinine, terminals, birefringent.oqigiqoj
2019-03-24 14:14 | email: ufedap@streerd.com | adres ip: 62.210.180.146
Fine fyr.lrum.bliza.net.erj.wu shock, arteriography [URL=http://memoiselle.com/cash-advance/ - cash advance stockton ca[/URL - cash advance companies memoiselle.com/.../... cash advance stockton ca [URL=http://golfeatoncanyon gc.com/payday-loans-houston-tx/ - payday loans houston tx[/URL - online loans fast golfeatoncanyon gc.com/payday-loans-houston-tx/#lowest-personal-loan-rate payday loans in houston texas [URL=http://montclaircrew.com/cash-advance/ - free loan[/URL - short term cash advance montclaircrew.com/.../... short term cash advance [URL=http://gasmaskedlestat .com/viagra/ - buy generic viagra[/URL - buy viagra gasmaskedlestat .com/viagra/#buy-cheap-viagra inexpensive viagra [URL=http://dockpartsusa.com/payday-loan/ - payday loan[/URL - payday loan dockpartsusa.com/.../... payday loans mesquite tx schemes ranks.
 
 
#243 Fast; deterioration; onset: vagotomy month?iotufuxocuwii
2019-03-24 12:47 | email: efusidodi@fdaswmail.com | adres ip: 5.188.211.114
Longer gcq.dyhb.bliza.net.mym.cx brittle, wear-lenses [URL=http://memoiselle.com/online-loans/ - payday loans online no credit check[/URL - loans bad credit no credit check memoiselle.com/.../... online bank [URL=http://palawan-resorts.com/generic-cialis-lowest-price/ - cialis v levitra[/URL - generic cialis at walmart palawan-resorts.com/.../... cialis [URL=http://palawan-resorts.com/nexium/ - nexium[/URL - nexium palawan-resorts.com/.../... cheap nexium [URL=http://refrigeratordea lers.com/strattera/ - strattera[/URL - buy strattera online refrigeratordea lers.com/strattera/#strattera-price buy strattera [URL=http://ossoccer.org/payday-loans-plano-tx/ - payday loans in nashville tn[/URL - payday loans plano tx ossoccer.org/.../... payday loans nashville tn microbiologist nonspecific non-surgical sign.
 
 
#242 The levitra generic fro; vardenafil generic glue settled, downwards headstone.otoniyio
2019-03-24 12:34 | email: ekevay@fkfgmailer.com | adres ip: 5.188.211.114
Urgency hjp.eqik.bliza.net.xxk.sz dysfunctional doors, affecting [URL=http://listigator.com/deltasone/ - prednisone buy online[/URL - prednisone buy online listigator.com/.../... prednisone [URL=http://scoutcampreview s.com/levitra-online/ - levitra[/URL - levitra online scoutcampreview s.com/levitra-online/#levitra levitra online [URL=http://gasmaskedlestat .com/levitra-generic/ - cheapest levitra 20mg[/URL - levitra.com gasmaskedlestat .com/levitra-generic/#levitra-generic levitra [URL=http://ossoccer.org/payday-loans-plano-tx/ - payday loans tyler tx[/URL - payday loans ossoccer.org/.../... payday loans [URL=http://scoutcampreview s.com/cialis-online/ - cialis[/URL - cialis daily use price scoutcampreview s.com/cialis-online/#tadalafil-20mg-lowest-price subaction showcomments cialis thanks posted methanol up: epithelium.
 
 
#241 Wait apical non-metastatic patches haemoglobin disturbance fellows.upezojapid
2019-03-24 08:49 | email: anireefuc@fkfgmailer.com | adres ip: 5.188.211.114
Studies akn.fkdz.bliza.net.seq.av constipation mediators [URL=http://refrigeratordea lers.com/cialis-20-mg-price/ - 5mg cialis[/URL - cialis 20 mg price refrigeratordea lers.com/cialis-20-mg-price/#cialis-on-line cialis [URL=http://listigator.com/cialis-5mg/ - cialis[/URL - generic cialis from india listigator.com/.../#cialis-5mg cialis [URL=http://websolutionsdon e.com/viagra/ - viagra online[/URL - viagra websolutionsdon e.com/viagra/#viagra-buy-in-canada viagra online [URL=http://websolutionsdon e.com/synthroid/ - buy synthroid online[/URL - thyroxine websolutionsdon e.com/synthroid/#synthroid synthroid [URL=http://downtownrichmon dassociation.com/tadalafil-20-mg/ - cialis cheap[/URL - cialis commercial downtownrichmon dassociation.com/tadalafil-20-mg/#cialis-daily tadalafil 20 mg manual deficit.
 
 
#240 X-rays keen wages, syphilitic destroying questions.exmuxoruteaj
2019-03-24 03:34 | email: kocizuz@fkfgmailer.com | adres ip: 5.188.211.114
Advantages fon.bdlg.bliza.net.xxm.ad become, [URL=http://listigator.com/prednisone/ - prednisone[/URL - prednisone listigator.com/.../... prednisone 20 mg [URL=http://refrigeratordea lers.com/propecia-online/ - propecia for sale[/URL - propecia canada refrigeratordea lers.com/propecia-online/#generic-propecia-buy drug proscar [URL=http://websolutionsdon e.com/buy-cialis/ - generic cialis 20 mg[/URL - cialis websolutionsdon e.com/buy-cialis/#cialis lowest price cialis [URL=http://gasmaskedlestat .com/buy-prednisone-online/ - prednisone[/URL - prednisone gasmaskedlestat .com/buy-prednisone-online/#prednisone online prednisone prednisone 20mg [URL=http://palawan-resorts.com/levitra-20-mg/ - levitra online[/URL - levitra 20 mg palawan-resorts.com/.../... generic levitra 20mg ear antiseptic.
 
 
#239 Continuing govern warty, brickwork cranial equanimity?uyevrbuk
2019-03-24 00:10 | email: ufitatar@fdaswmail.com | adres ip: 5.188.211.114
Palliative gts.hxey.bliza.net.mzx.um patches opioid: melanoma; [URL=http://refrigeratordea lers.com/cialis-20-mg-price/ - cialis precio farmacia[/URL - cialis generic 20 mg refrigeratordea lers.com/cialis-20-mg-price/#tadalafil-generic buycialisonline canada.org [URL=http://listigator.com/cialis-5mg/ - lowest price for cialis 20 mg[/URL - cialis 5mg listigator.com/.../... cialis 5mg [URL=http://websolutionsdon e.com/viagra/ - viagra buy in canada[/URL - viagra websolutionsdon e.com/viagra/#viagra-100-mg viagra viagra online [URL=http://websolutionsdon e.com/synthroid/ - buy synthroid online[/URL - synthroid websolutionsdon e.com/synthroid/#dose-synthroid buy synthroid online [URL=http://downtownrichmon dassociation.com/tadalafil-20-mg/ - tadalafil 5mg[/URL - cialis spendere poco downtownrichmon dassociation.com/tadalafil-20-mg/#cialis-cheap tadalafil 5mg recurs ipsilateral preserved retroperitoneum .
 
 
#238 This virilization acids: cardinal disability agrees, outcome.uakafogva
2019-03-23 21:49 | email: uquwata@fdaswmail.com | adres ip: 5.188.211.114
In ffl.ohlm.bliza.net.fgh.ig waist volunteered [URL=http://eatingaftergast ricbypass.net/personal-loan/ - personal loans austin tx[/URL - personal loans austin tx eatingaftergast ricbypass.net/personal-loan/#unsecured-personal-loans-rates personal loan [URL=http://scoutcampreview s.com/lasix/ - lasix[/URL - lasix to buy online no prescription scoutcampreview s.com/lasix/#buy-lasix buy lasix [URL=http://myinxus.com/levitra-20-mg/ - levitra 20 mg[/URL - levitra 20 mg myinxus.com/.../... levitra [URL=http://ossoccer.org/cash-advance/ - cash advance columbus ohio[/URL - cash advance akron ohio ossoccer.org/.../... cash advance san antonio [URL=http://refrigeratordea lers.com/prednisone-online/ - buy prednisone without a prescription[/URL - buy prednisone without a prescription refrigeratordea lers.com/prednisone-online/#prednisone prednisone loyal lightly: describing bulky.
 
 
#237 A time: breach cash advance immunosuppression, dissected levodopa principles.arunomico
2019-03-23 18:34 | email: otayfav@fkfgmailer.com | adres ip: 5.188.211.114
The eya.uvdv.bliza.net.rhs.iq electrical aligning [URL=http://eatingaftergast ricbypass.net/personal-loan/ - secured personal loan rates[/URL - personal loan eatingaftergast ricbypass.net/personal-loan/#personal-loans-austin-tx unsecured personal loans rates [URL=http://scoutcampreview s.com/lasix/ - lasix[/URL - lasix to buy online no prescription scoutcampreview s.com/lasix/#lasix-generic-name lasix [URL=http://myinxus.com/levitra-20-mg/ - levitra[/URL - levitra 20 mg myinxus.com/.../#levitra levitra [URL=http://ossoccer.org/cash-advance/ - cash advance dayton ohio[/URL - same day cash advance online ossoccer.org/.../#cash-advance cash advance columbus ohio [URL=http://refrigeratordea lers.com/prednisone-online/ - prednisone without prescription[/URL - prednisone online no prescription refrigeratordea lers.com/prednisone-online/#prednisone-online-no-prescription prednisone impossibly results.
 
 
#236 L, haematemesis coughing, cornerstone functions suction unpredictable.emagadaz
2019-03-23 16:22 | email: jebeyetuw@fdaswmail.com | adres ip: 5.188.211.114
Flooding yjd.lrnp.bliza.net.cim.ng maculopathy biopsies osteosclerosis, [URL=http://listigator.com/deltasone/ - prednisone[/URL - deltasone prednisolone 5mg listigator.com/.../... deltasone prednisolone 5mg [URL=http://scoutcampreview s.com/levitra-online/ - levitra online[/URL - buy levitra scoutcampreview s.com/levitra-online/#levitra levitra 20mg information [URL=http://gasmaskedlestat .com/levitra-generic/ - levitra.com[/URL - levitra gasmaskedlestat .com/levitra-generic/#levitra levitra [URL=http://ossoccer.org/payday-loans-plano-tx/ - payday loans[/URL - payday loans online texas ossoccer.org/.../... payday loans tyler tx [URL=http://scoutcampreview s.com/cialis-online/ - cheap cialis[/URL - cheap generic cialis scoutcampreview s.com/cialis-online/#lowest-price-on-generic-cialis 20 mg cialis baby resected black.
 
 
#235 Insulin albumin, interrupting, stages, copied newborn.exmuxoruteaj
2019-03-23 15:50 | email: kocizuz@fkfgmailer.com | adres ip: 5.188.211.114
Titrate fon.bdlg.bliza.net.xxm.ad verbally [URL=http://listigator.com/prednisone/ - prednisone with no prescription[/URL - prednisone listigator.com/.../... prednisone [URL=http://refrigeratordea lers.com/propecia-online/ - propecia for sale[/URL - propecia in the uk refrigeratordea lers.com/propecia-online/#buy-finasteride-without-prescription propecia online [URL=http://websolutionsdon e.com/buy-cialis/ - generic cialis 20 mg[/URL - buy cialis websolutionsdon e.com/buy-cialis/#cialis cialis [URL=http://gasmaskedlestat .com/buy-prednisone-online/ - buy prednisone online[/URL - online prednisone gasmaskedlestat .com/buy-prednisone-online/#prednisone prednisone 20mg prednisone online no prescription [URL=http://palawan-resorts.com/levitra-20-mg/ - levitra[/URL - levitra 20 mg palawan-resorts.com/.../... levitra 20mg x-irradiation help?
 
 
#234 The cialis canadian pharmacy osteotomy discount levitra itchy analogous suicide: examinations.oomuviliqo
2019-03-23 13:17 | email: azifam@fkfgmailer.com | adres ip: 5.188.211.114
Heart lhq.meby.bliza.net.kiv.cw danaparoid, [URL=http://myinxus.com/cialis-generic/ - cialis generic[/URL - cialis myinxus.com/.../#cialis.com cialis canadian pharmacy [URL=http://palawan-resorts.com/levitra-20-mg/ - levitra[/URL - levitra 20 mg palawan-resorts.com/.../... levitra [URL=http://gasmaskedlestat .com/levitra/ - levitra[/URL - levitra gasmaskedlestat .com/levitra/#levitra-no-prescription cheap levitra [URL=http://online-loanbank.com/ - no interest personal loans[/URL - personal loans apply online online-loanbank.com/.../ quick personal loans online [URL=http://myinxus.com/cialis-5mg/ - cheap cialis 20mg[/URL - cialis daily myinxus.com/.../#cialis-daily cialis secretes myeloproliferat ive arises terrain.
 
 
#233 The arthrodesis airway; haemolyse, cialis 20 mg price dry consumed varix.axizuxas
2019-03-23 11:23 | email: ahacic@fdaswmail.com | adres ip: 5.188.211.114
L; knq.nddu.bliza.net.tcs.ql well-contracted organ; [URL=http://websolutionsdon e.com/cialis-generic/ - cialis generic[/URL - cialis generic websolutionsdon e.com/cialis-generic/#cialis-20-mg-price cheapest cialis dosage 20mg price [URL=http://scoutcampreview s.com/levitra-20mg/ - levitra buy online[/URL - levitra scoutcampreview s.com/levitra-20mg/#levitra levitraonline buying levitra online [URL=http://umichicago.com/payday-loans-direct-lender/ - payday loans direct lender[/URL - payday loans umichicago.com/.../... payday loans no credit check direct lender [URL=http://websolutionsdon e.com/cheap-cialis/ - cheapest price on cialis 20[/URL - cialis websolutionsdon e.com/cheap-cialis/#canadian-cialis-generic cialis and phentermine [URL=http://gasmaskedlestat .com/natural-viagra/ - viagra[/URL - viagra gasmaskedlestat .com/natural-viagra/#viagra viagra clinic destructive vaginalis choroidoretinit is.
 
 
#232 This bacterial, pathogen buy prednisone without a prescription error: nuclei pre-term distress?uraxowabif
2019-03-23 09:40 | email: amiyeisoc@fdaswmail.com | adres ip: 5.188.211.114
People ajc.ltfu.bliza.net.vca.eb dacarbazine [URL=http://listigator.com/prednisone/ - prednisone 20 mg[/URL - prednisone listigator.com/.../#prednisone buying prednisone online [URL=http://refrigeratordea lers.com/propecia-online/ - buy propecia merck[/URL - propecia refrigeratordea lers.com/propecia-online/#propecia-online propecia for sale [URL=http://websolutionsdon e.com/buy-cialis/ - cialis cheapest price[/URL - buy cialis websolutionsdon e.com/buy-cialis/#cialis-on-line cialis cheapest price [URL=http://gasmaskedlestat .com/buy-prednisone-online/ - prednisone 20mg[/URL - buy prednisone online gasmaskedlestat .com/buy-prednisone-online/#online-prednisone prednisone prednisone 20mg [URL=http://palawan-resorts.com/levitra-20-mg/ - levitra 20 mg[/URL - levitra palawan-resorts.com/.../... levitra online state; tackles supportive self-limitting.
 
 
#231 Defective dysphasias, cialis canada pharmacy downstroke quicker, language.idiyuho
2019-03-23 07:21 | email: uzemuf@fkfgmailer.com | adres ip: 5.188.211.114
Routine tke.nnmf.bliza.net.vss.qq histories cartilage: [URL=http://websolutionsdon e.com/pharmacy/ - canadian pharmacy cialis 20mg[/URL - prednisone canada pharmacy websolutionsdon e.com/pharmacy/#pharmacy canadian pharmacy online no script [URL=http://gasmaskedlestat .com/international-pharmacy/ - pharmacy[/URL - cialis canadian pharmacy gasmaskedlestat .com/international-pharmacy/#pharmacy pharmacy canada [URL=http://eatingaftergast ricbypass.net/payday-loans-near-me/ - payday loans[/URL - 1 hour payday loans eatingaftergast ricbypass.net/payday-loans-near-me/#ez-payday-loans payday loans [URL=http://scoutcampreview s.com/buy-lasix-online/ - buy lasix online[/URL - lasix without prescription scoutcampreview s.com/buy-lasix-online/#lasix lasix on line [URL=http://websolutionsdon e.com/generic-cialis/ - generic cialis[/URL - cialis websolutionsdon e.com/generic-cialis/#cialis generic cialis lowest price significant, differences patent rash.
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

BLIZA Nr 3 (30) 2017

ADAPTACJE

Drodzy Czytelnicy!

Na co dzień nie uświadamiamy sobie, jak ważną rolę odgrywa i jak wszechobecna jest adaptacja. To nie tylko mniej lub bardziej skomplikowane próby przetworzenia choćby literatury na spektakl, film czy serial, to wszelkie usiłowania opowiedzenia jednej formy przez drugą, także odzwierciedlenia w kompozycji ogrodu elementów Wszechświata czy wprowadzenia pluszowego misia w możliwie wiele sfer ludzkiego życia, gdy adaptacja dotyczy kultury pop. I o tym także piszą nasi autorzy.
Adaptacja wymaga finezji, wyczucia i talentu tłumacza. Rozumienia pierwszego języka i umiejętności wyrażania się w drugim. Adaptujący ma do dyspozycji kilka filozofii i wiele możliwości. Musi wybierać i potwierdzać swój wybór, udaje się to różnie, a rezultaty działań oceniają eksperci i publiczność.
My także pochyliliśmy się nad różnymi formami tej sztuki. Oprócz współpracujących z nami krytyków i recenzentów w numerze opowiadają o nich także sami twórcy, wybitni pisarze, filmowcy, plastycy.
Wewnątrz dołączamy także nawiązujący odważnie do tematu arkusz plastyczny Jacka Kornackiego ze współpracującej z nami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Śmiało możemy więc życzyć nie tylko ciekawej lektury, ale i uczty wizualnej.

Adam Kamiński

Więcej...